Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!
Tiny.do - Best URL Shortener and Earn Money
X
 
Hãy chia sẻ với bạn bè downmienphi.com để nhận phiên bản download mới nhất:
HiPER Calc Pro 6.2.1 - Máy tính khoa học
HiPER Calc Pro 6.2.1

HiPER Scientific Calculator là một máy tính phổ biến với lượt tải xuống nhanh chóng và xếp hạng cao.

HiPER Calc Pro 6.2.1

Máy tính khoa học
HiPER Calc Pro 6.2.1 Máy tính khoa học
 1. HiPER Scientific Calculator là một máy tính phổ biến với lượt tải xuống nhanh chóng và xếp hạng người dùng cao.
  Máy tính có 15 chữ số có chứa và 3 chữ số của số mũ trong phiên bản miễn phí của nó và tối đa 100 chữ số của meaningand và 9 chữ số của số mũ trong HiPER Calc Pro. Nó phát hiện số thập phân và số lặp lại cũng có thể được nhập dưới dạng phân số hoặc được chuyển đổi thành phân số.
  Phiên bản Pro có chế độ "biểu hiện", trong đó bạn có thể viết các biểu thức một cách tự nhiên và xem các phép tính của bạn. Kết quả được hiển thị dưới dạng số, biểu thức đơn giản vv.
  Máy tính có nhiều bố cục phù hợp với nhiều kích cỡ màn hình khác nhau:
  - "túi" cho các thiết bị nhỏ
  - "nhỏ gọn" cho điện thoại thông minh (theo hướng dọc và ngang)
  - "mở rộng"
  Một màn hình nhiều dòng có thể được bật trong máy tính bảng để hiển thị toàn bộ lịch sử tính toán và cung cấp truy cập các kết quả trước đó.
  Thông tin thêm
Bình luận
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa
Ứng dụng liên quan