downmienphi.com
default avatar

Cách sửa lỗi "ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR" trong Google Chrome

Ở các phiên bản mới nhất của Google Chrome có thể ngăn không cho YouTube, Screencast và các mã nhúng khác đăng trong các bài viết trên trang Web của bạn. Điều này thật sự là một vấn đề thực sự khi bạn cố gắng chia sẻ bài viết, bài đăng của bạn.
DOWNMIENPHI.COM.jpg

Khi bạn gặp phải lỗi này cửa sổ trình duyệt thường báo lỗi như bên dưới
2018-09-20_13-26-42.jpg Như hình ở trên thì trình duyệt đã thống báo lỗi là ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR. Lỗi này đã ngăn cản mình và những người khác thực hiện việc nhúng video hay sử dụng khung nội tuyến khác để chỉnh sửa bài viết mà các bạn muốn đăng lên Website. Điều này thực sự đã gây bất tiện cho các bạn. Nhưng các bạn cũng nên hiểu rằng Google Chrome làm điều này cũng có lý do của nó. Google Chrome có khả năng phát hiện mã nhúng bao gồm các tập lệnh XSS có thể chứa phần mềm độc hại. Vì thế Google sẽ chặn các mã không hợp lệ trên các sản phẩm của họ và các trang Web chia sẻ khác.


Để giải quyết vấn đề này chúng ta có thể sử dụng hai cách sau
Cách 1: Đổi trình duyệt
Sử dụng một trình duyệt khác như MS Edge, FireFox hoặc Opera... Tại vì những trình duyệt này chưa chặn các mã nhúng. Nhưng nếu bạn không muốn sử dụng trình duyệt khác mà chỉ muốn sử dụng trình duyệt Google Chrome thì hãy thực hiện theo cách dưới đây
Cách 2: Thêm mã vào địa chỉ trình duyệt Google Chrome
Muốn khắc phục lỗi này là tắt tính năng kiểm tra XSS trong Google Chrome bằng cách thêm một chút mã vào địa chỉ chương trình Chrome. Để thực hiện việc này, hãy tìm biểu tượng Chrome trên máy tính của bạn. Sau đó kích chuột phải vào nó, và từ danh sách thả xuống, chọn '
properties
'.
2018-09-20_13-54-34.jpg
Trên trang thuộc tính, tìm dòng Target và thêm dòng này vào cuối dòng: -disable-xss-auditor Khi bạn thêm ở trên, Target đầy đủ sẽ là:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"-disable-xss-auditor

Hoặc Nếu sử dụng phiên bản 64 bit của Google Chrome:
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"-disable-xss-auditor

Sau khi thực hiện xong thay đổi trên thi bạn hãy nhấp vào Apply và khởi động lại trình duyệt để áp dụng thay đổi. Từ bây giờ trở đi khi bạn sử dụng trình duyệt thì Google Chrome sẽ bỏ qua lỗi XSS AUDITOR.
Chúc bạn thành công !!!
 
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa

Xếp hạng

Lượt xem
Xem thêm

Danh mục

Xem thêm