downmienphi.com
default avatar

Hướng dẫn gỡ bỏ trình duyệt Chromium tận gốc

Bạn đã bao giờ cài đặt phần mềm mà dính thêm cài đặt tự động trình duyệt Chromium chưa? Bản chất trình duyệt Chromium là một chương trình hợp pháp. Nhưng một trong những mà đột nhiên được cài đặt trên máy tính của bạn và gây ra nhiều vấn đề có thể là giả mạo, bị cài quảng cáo, khiến máy chạy chậm hoặc tệ hơn là nhiễm mã độc làm hỏng hệ thống...
go-bo-chromium-0.png

 
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa

Xếp hạng

Lượt xem
Xem thêm

Danh mục

Xem thêm