downmienphi.com
default avatar

Hướng dẫn xóa file Ghost (.GHO) trên máy tính

File Ghost là tập tin nén tất cả thông tin của một hay nhiều ổ đĩa (thường là ổ đĩa C) trên máy tính lại thành một file duy nhất được gọi là file Ghost (.GHO) đặc điểm của loại file này là có dung lượng rất lớn chiếm nhiều không gian ổ cứng và bạn không thể xóa nó bằng cách thông thường Delete được...
xoa-file-ghost-1.png
 
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa

Xếp hạng

Lượt xem
Xem thêm

Danh mục

Xem thêm