Bài viết mới nhất
Kinh dị mới đăng
 • Hello Neighbor
  2,02310
  admin13/12/2017 lúc 14:14
 • Visage
  33800
  ptvinhdtk02/02/2019 lúc 17:40
 • The Evil Within 2
  31000
  ptvinhdtk24/01/2019 lúc 18:34
 • Welcome to the Game II
  22800
  ptvinhdtk20/01/2019 lúc 14:13
 • RESIDENT EVIL 7 biohazard
  51300
  ptvinhdtk10/12/2018 lúc 16:27
 • Bloody Boobs
  31300
  ptvinhdtk08/12/2018 lúc 19:20
 • Boogeyman 2
  29100
  ptvinhdtk28/11/2018 lúc 16:39
 • Mastema: Out of Hell
  25400
  ptvinhdtk23/11/2018 lúc 16:17
 • Camp Sunshine
  28100
  ptvinhdtk18/11/2018 lúc 17:12
 • Alien: Isolation
  38200
  ptvinhdtk04/11/2018 lúc 19:44
 • Scanner Sombre
  24600
  ptvinhdtk03/11/2018 lúc 17:38
 • 2Dark
  28300
  ptvinhdtk02/11/2018 lúc 16:30
 • The One We Found
  38500
  ptvinhdtk31/10/2018 lúc 18:14
 • We Happy Few
  30300
  ptvinhdtk21/10/2018 lúc 22:23
 • Outlast 2
  38600
  ptvinhdtk07/10/2018 lúc 16:53

Xếp hạng

Lượt xem
Xem thêm

Danh mục

Xem thêm