Tiny.do - Best URL Shortener and Earn Money
X
 
Hãy chia sẻ với bạn bè downmienphi.com để nhận phiên bản download mới nhất:
 1. Navicat Premium for Mac 12.1.24 - Quản lý cơ sở dữ liệu
  Công cụ quản lý kết nối đa cơ sở dữ liệu làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Oracle - by admin
  Updated: 17/09/2019
 2. IntelliJ IDEA Ultimate for Mac 2019.2.2 - Tạo ứng dụng Java
  Môi trường phát triển Java nên lý tưởng để xây dựng các ứng dụng web và di động - by admin
  Updated: 15/09/2019
 3. Axure RP Pro for Mac 9.0.0.3646 - Thiết kế Website
  Công cụ dành riêng cho việc thiết kế các mẫu trang web và các ứng dụng web - by admin
  Updated: 26/04/2019
 4. RazorSQL for Mac 8.3.1 - Quản lý cơ sở dữ liệu
  Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu toàn cầu, lập trình và chỉnh sửa sql, điều hướng cơ sở dữ liệu - by admin
  Updated: 11/04/2019
 5. DataGrip for Mac 2019.1 - Hỗ trợ thiết kế Database và SQL
  Hỗ trợ thiết kế MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache - by admin
  Updated: 04/04/2019

Công cụ lập trình

 1. Navicat Premium for Mac

  Navicat Premium for Mac 12.1.24 - Quản lý cơ sở dữ liệu

  Quản lý cơ sở dữ liệu
  Công cụ quản lý kết nối đa cơ sở dữ liệu làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Oracle
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  450
  Lượt xem:
  935
  Updated:
  17/09/2019
 2. IntelliJ IDEA Ultimate for Mac

  IntelliJ IDEA Ultimate for Mac 2019.2.2 - Tạo ứng dụng Java

  Tạo ứng dụng Java
  Môi trường phát triển Java nên lý tưởng để xây dựng các ứng dụng web và di động
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  735
  Lượt xem:
  1,735
  Updated:
  15/09/2019
 3. Axure RP Pro for Mac

  Axure RP Pro for Mac 9.0.0.3646 - Thiết kế Website

  Thiết kế Website
  Công cụ dành riêng cho việc thiết kế các mẫu trang web và các ứng dụng web
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  84
  Lượt xem:
  487
  Updated:
  26/04/2019
 4. RazorSQL for Mac

  RazorSQL for Mac 8.3.1 - Quản lý cơ sở dữ liệu

  Quản lý cơ sở dữ liệu
  Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu toàn cầu, lập trình và chỉnh sửa sql, điều hướng cơ sở dữ liệu
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  160
  Lượt xem:
  559
  Updated:
  11/04/2019
 5. DataGrip for Mac

  DataGrip for Mac 2019.1 - Hỗ trợ thiết kế Database và SQL

  Hỗ trợ thiết kế Database và SQL
  Hỗ trợ thiết kế MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  260
  Lượt xem:
  575
  Updated:
  04/04/2019
 6. JetBrains PhpStorm for Mac

  JetBrains PhpStorm for Mac 2019.1 - Phát triển lập trình PHP

  Phát triển lập trình PHP
  Một PHP IDE chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp bộ code completion thông minh
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  518
  Lượt xem:
  969
  Updated:
  04/04/2019
 7. JetBrains GoLand for Mac

  JetBrains GoLand for Mac 2019.1 - Lập trình Go

  Lập trình Go
  IDE thương mại mới nhằm cung cấp một môi trường thích hợp cho sự phát triển của ngôn ngữ Go
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  78
  Lượt xem:
  306
  Updated:
  04/04/2019
 8. JetBrains PyCharm Pro for Mac

  JetBrains PyCharm Pro for Mac 2019.1 - Lập trình Python

  Lập trình Python
  Công cụ lập trình, hỗ trợ banj hoàn thành code, đánh dấu lỗi, UI tuỳ biến hỗ trợ kiểm tra chính xác
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  434
  Lượt xem:
  858
  Updated:
  04/04/2019
 9. JetBrains WebStorm for Mac

  JetBrains WebStorm for Mac 2019.1 - Bộ Javascripts IDE lập trình

  Bộ Javascripts IDE lập trình
  Môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ Mac gồm JavaScript thông minh với CSS và HTML Editor
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  502
  Lượt xem:
  1,032
  Updated:
  04/04/2019
 10. Adobe Dreamweaver for Mac CC 2019

  Adobe Dreamweaver for Mac CC 2019 19.0.1 - Thiết kế Website

  Thiết kế Website
  Công cụ xử lý dành cho những người thiết kế web, viết code và những nhà phát triển ứng dụng mobile
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  32
  Lượt xem:
  180
  Updated:
  26/03/2019
 11. JetBrains AppCode for Mac

  JetBrains AppCode for Mac 2018.3.6 - Giải pháp iOS/OS X IDE chuyên nghiệp

  Giải pháp iOS/OS X IDE chuyên nghiệp
  Giúp các nhà lập trình tạo ra các ứng dụng cho các thiết bị của Apple như Mac, iPhone và iPad
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  92
  Lượt xem:
  318
  Updated:
  25/03/2019
 12. Balsamiq Mockups for Mac

  Balsamiq Mockups for Mac 3.5.16 - Thiết kế bố cục web và điện thoại

  Thiết kế bố cục web và điện thoại
  Ứng dụng giúp phác họa ý tưởng thiết kế website thật nhanh chóng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  30
  Lượt xem:
  255
  Updated:
  13/02/2019
 13. JetBrains RubyMine for Mac

  JetBrains RubyMine for Mac 2018.3.4 - Ngôn ngữ lập trình Ruby

  Ngôn ngữ lập trình Ruby
  Lập trình chuyên nghiệp và mạnh mẽ trong môi trường Ruby, đơn giản và thân thiện môi trường làm việc
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  260
  Lượt xem:
  444
  Updated:
  12/02/2019
 14. JetBrains Rider for Mac

  JetBrains Rider for Mac 2018.3.3 - Lập trình NET IDE đa nền tảng

  Lập trình NET IDE đa nền tảng
  Môi trường phát triển đa nền tảng hỗ trợ tất cả các loại ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là .Net
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  209
  Lượt xem:
  607
  Updated:
  12/02/2019
 15. IDM UltraEdit for Mac

  IDM UltraEdit for Mac 18.00.0.40 - Chỉnh sửa viết code website

  Chỉnh sửa viết code website
  Chỉnh sửa các định dạng văn bản như đoạn trích bằng text, Java, VB, C++ và các ngôn ngữ lập trình
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  115
  Lượt xem:
  445
  Updated:
  26/01/2019
 16. JetBrains CLion for Mac

  JetBrains CLion for Mac 2018.3.3 - Phát triển lập trình C và C++

  Phát triển lập trình C và C++
  Môi trường phát triển nền tảng chéo hỗ trợ người dùng phát triển ngôn ngữ lập trình C và C++
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  248
  Lượt xem:
  444
  Updated:
  13/01/2019
 17. Unity 3D Professional for Mac

  Unity 3D Professional for Mac 2018.2.16f1 - Lập trình thiết kế Game

  Lập trình thiết kế Game
  Hệ thống hướng đa nền, Unity có thể sử dụng để phát triển game cho tất cả các hệ máy: PC, Mac, Linux
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  435
  Lượt xem:
  1,603
  Updated:
  13/12/2018
 18. 010 Editor for Mac

  010 Editor for Mac 9.0.1 - Soạn thảo, chỉnh sửa mã nguồn

  Soạn thảo, chỉnh sửa mã nguồn
  Chỉnh sửa văn bản chuyên nghiệp được thiết kế dành cho các chuyên gia và những người dùng kinh nghệm
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  197
  Lượt xem:
  247
  Updated:
  07/12/2018
 19. Twixl Publisher

  Twixl Publisher 7.1 - Tạo ứng dụng từ Adobe InDesign

  Tạo ứng dụng từ Adobe InDesign
  Cho phép bạn dễ dàng tạo các ứng dụng iOS và / hoặc Android (cho cả máy tính bảng và điện thoại)
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  52
  Lượt xem:
  208
  Updated:
  12/10/2018
 20. Lauyan TOWeb for Mac

  Lauyan TOWeb for Mac 7.0.6.756 - Thiết kế website/Blog

  Thiết kế website/Blog
  Trợ lý đắc lực cho những người không có nhiều kinh nghiệm muốn tự xây dựng một website cá nhân, blog
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  50
  Lượt xem:
  240
  Updated:
  27/09/2018