downmienphi.com
default avatar
Giáo trình lập trình C căn bản ĐHKH Tự Nhiên

Giáo trình Giáo trình lập trình C căn bản ĐHKH Tự Nhiên 2017-10-17

Giáo trình lập trình C căn bản của trường Đại học khoa học tự nhiên đối tượng: Sinh viên năm nhất
927
1,953
17/10/2017

Đánh giá

0

0 phiếu xếp hạng

0/5,
Xem tất cả đánh giá
 • Version 2017-10-17 (Mới nhất)
  Cập nhật:
  17/10/2017
  Dung lượng:
  8 MB
  Tải về:
  927
  Đánh giá phiên bản:
  0/5, 0 phiếu
 • Thông tin Chi tiết
  Tác giả:
  admin
  Chuyên mục:
  Công nghệ thông tin
  Đánh giá chung:
  0/5, 0 phiếu
 • Thống kê Chi tiết
  Tổng số lượt tải:
  927
  Lượt xem:
  1,953
  Ngày đăng:
  17/10/2017
  Password (giải nén):
  downmienphi.com
 1. admin
  Chương 1. Giới thiệu tổng quan về lập trình
  • Khái niệm về chương trình máy tính.
  • Các ngôn ngữ lập trình.
  • Các khái niệm cơ bản về lập trình.
  • Tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh
  Chương 2. Sử dụng những kiểu dữ liệu cơ sở
  trong chương trình
  • Cấu trúc một chương trình máy tính.
  • Chương trình đơn giản.
  • Các kiểu dữ liệu cơ sở và phép toán.
  • Những vấn đề liên quan đến ký tự và chuỗi.
  • Các hàm thông dụng có sẵn trong thư viện.
  • Tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh.
  Chương 3. Kiểu dữ liệu cơ sở và lớp dựng sẵn
  • Khối lệnh trong lập trình.
  • Dùng cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình.
  • Tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh.
  Chương 4. Hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình
  • Giới thiệu.
  • Truyền tham số cho hàm.
  • Biến toàn cục và biến cục bộ.
  • Các ví dụ về ứng dụng hàm trong lập trình.
  • Hàm trong chương trình nhiều tập tin
  • mã nguồn.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh
  Chương 5. Giới thiệu về thuật toán
  • Khái niệm về thuật toán.
  • Chương trình cài đặt thuật toán.
  • Độ phức tạp thuật toán.
  • Tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh
  Chương 6. Kỹ thuật cài đặt các thuật toán cơ bản
  • Thuật toán rẽ nhánh và kỹ thuật cài đặt.
  • Tính toán lặp và kỹ thuật cài đặt.
  • Tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh
  Chương 7. Dữ liệu dạng mảng và dữ liệu
  có cấu trúc
  • Dữ liệu có cấu trúc.
  • Dữ liệu mảng với kích thước cố định.
  • Ứng dụng mảng trong lập trình.
  • Tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh.
  Chương 8. Lập trình với tập tin văn bản thô
  • Giới thiệu về các dạng tập tin.
  • Hệ thống nhập xuất trong lập trình.
  • Lập trình thao tác trên tập tin văn bản thô.
  • Sử dụng tập tin văn bản thô để lưu trữ dữ liệu
  • của chương trình.
  • Tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp.
  • Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa

Xếp hạng

Lượt xem
Xem thêm

Danh mục

Xem thêm