downmienphi.com
default avatar

Sửa lỗi BlueStacks App Player Error: CodeTitans JSon JSonReader..

BlueStacks có thể nói là một ứng dụng giả lập hệ điều hành Android trên máy tính tốt nhất hiện nay, được nhiều người sử dụng tuy nhiên khi cài đặt và sử dụng phần mềm đôi khi gặp một số lỗi ngoài ý muốn. Lỗi "BlueStacks App Player Error: CodeTitans JSon JSonReaderException Invaild token found" là một trong số đó. Bài viết này downmienphi.com sẽ giúp bạn giải quyết lỗi này.
BlueStacks-App-Player-CodeTitans-JSon-1.PNG

Sửa lỗi BlueStacks App Player Error: CodeTitans JSon JSonReader..


Bước 1: Vào Start -> Gõ Run > Gõ vào regedit > OK
BlueStacks-App-Player-CodeTitans-JSon-2.PNG
Bước 2:
Truy cập vào đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/BlueStacks/Guest/Android/FrameBuffer/0
BlueStacks-App-Player-CodeTitans-JSon-3.PNG
Bước 3: Chú ý bên tay phải click đúp vào GuestHeight một bảng hiện lên tích chọn Decimal và tại ô Value data nhập: 720 và click vào OK
BlueStacks-App-Player-CodeTitans-JSon-7.PNG

Bước 4: Bên tay phải click đúp vào GuestHeight một bảng hiện lên tích chọn Decimal và tại ô Value data nhập: 1320 và click vào OK
BlueStacks-App-Player-CodeTitans-JSon-4.PNG
Bước 4: Bên tay phải click đúp vào WindowsHeight một bảng hiện lên tích chọn Decimal và tại ô Value data nhập: 480 và click vào OK
BlueStacks-App-Player-CodeTitans-JSon-5.PNG
Bước 5: Bên tay phải click đúp vào WindowsWidth một bảng hiện lên tích chọn Decimal và tại ô Value data nhập: 920 và click vào OK
BlueStacks-App-Player-CodeTitans-JSon-6.PNG
Bước 6:
Bây giờ mở phần mềm lên xem đã khởi động được chưa

Kết luận


Thực chất đây là cách thay đổi độ phân giải nên nếu áp dụng các con số ở trên không được hãy thử bằng các độ phân giải khác, còn nếu bạn vẫn không khắc phục được thì có thể có một số vấn đề khác nữa ảnh hưởng đến. Hãy để lại bình luận dưới để mình và mọi người giúp đỡ nhé. Chúc các bạn thành công.
 
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa