Tiny.do  - Best URL Shortener and Earn Money
X
 
Hãy chia sẻ với bạn bè downmienphi.com để nhận phiên bản download mới nhất:
  1. Code Shorten URLs script 2.0 - Tạo liên kết rút gọn
    Biến những đường link dài, phức tạp thành những đường link ngắn dễ nhớ, bộ code gốc từ tác giả - by admin
    Updated: 16/11/2016

JavaScript / Ajax