Tiny.do - Best URL Shortener and Earn Money
X
 
Hãy chia sẻ với bạn bè downmienphi.com để nhận phiên bản download mới nhất:
 1. EmEditor Professional
  EmEditor Professional 18.9.3 - Công cụ lập trình soạn văn bản
  Trình biên tập văn bản chuyên nghiệp chạy trên môi trường Windows hỗ trợ đầy đủ bảng mã Unicode - by admin
  Updated: 21/05/2019
 2. mikroC PRO for ARM
  mikroC PRO for ARM 6.0.0 - Trình biên dịch C cho thiết bị ARM
  Trình biên dịch C đầy đủ tính năng chovi điều khiểnARM ® Cortex ®-M0, M0, M3, M4, và M7 - by admin
  Updated: 01/12/2017
 3. Visual Web Ripper
  Visual Web Ripper 3.0.19 - Trích xuất dữ liệu Website
  Công cụ trích xuất dữ liệu từ web thu thập các cấu trúc nội dung hoàn chỉnh như sản phẩm danh mục - by admin
  Updated: 04/08/2019
 4. RazorSQL
  RazorSQL 8.4.1 - Quản lý cơ sở dữ liệu
  Một công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu toàn cầu, lập trình và chỉnh sửa sql, điều hướng cơ sở dữ liệu - by admin
  Updated: 10/07/2019
 5. Telerik Test Studio
  Telerik Test Studio 2019.2.619.0
  Được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển chức năng vượt trội để tự động hóa dễ dàng - by admin
  Updated: 10/07/2019

Công cụ lập trình

 1. Visual Web Ripper

  Visual Web Ripper 3.0.19 - Trích xuất dữ liệu Website

  Trích xuất dữ liệu Website
  Công cụ trích xuất dữ liệu từ web thu thập các cấu trúc nội dung hoàn chỉnh như sản phẩm danh mục
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  488
  Lượt xem:
  1,231
  Updated:
  04/08/2019
 2. RazorSQL

  RazorSQL 8.4.1 - Quản lý cơ sở dữ liệu

  Quản lý cơ sở dữ liệu
  Một công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu toàn cầu, lập trình và chỉnh sửa sql, điều hướng cơ sở dữ liệu
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  938
  Lượt xem:
  1,862
  Updated:
  10/07/2019
 3. Telerik Test Studio

  Telerik Test Studio 2019.2.619.0

  Được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển chức năng vượt trội để tự động hóa dễ dàng
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  19
  Lượt xem:
  79
  Updated:
  10/07/2019
 4. Navicat Premium Essentials

  Navicat Premium Essentials 12.1.20 - Ứng dụng lập trình

  Ứng dụng lập trình
  Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu SQL với khả năng tạo ra cơ sở dữ liệu cho người dùng, quản lý
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  625
  Lượt xem:
  893
  Updated:
  07/07/2019
 5. Navicat Premium

  Navicat Premium 12.1.20 - Quản lý cơ sở dữ liệu

  Quản lý cơ sở dữ liệu
  Công cụ quản lý kết nối đa cơ sở dữ liệu làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Oracle
  3/5, 2 phiếu
  Tải về:
  31,139
  Lượt xem:
  50,401
  Updated:
  07/07/2019
 6. Foxit Quick PDF Library

  Foxit Quick PDF Library 16.13 - PDF mạnh mẽ SDK

  PDF mạnh mẽ SDK
  Giúp tạo, hiển thị, in, bảo mật, hợp nhất, chia nhỏ và thao tác các tệp PDF chỉ bằng một vài dòng mã
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  482
  Lượt xem:
  1,072
  Updated:
  05/07/2019
 7. Red Gates .NET Reflector

  Red Gates .NET Reflector 10.1.5.1419 - Dịch ngược các file Class

  Dịch ngược các file Class
  Hỗ trợ lập trình, nó sẽ giúp người dùng nhanh chóng dịch ngược lại các mã, các file class, c#...
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  1,422
  Lượt xem:
  2,200
  Updated:
  04/07/2019
 8. JetBrains GoLand

  JetBrains GoLand 2019.1.2 - Lập trình Go

  Lập trình Go
  IDE thương mại mới nhằm cung cấp một môi trường thích hợp cho sự phát triển của ngôn ngữ Go
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  669
  Lượt xem:
  1,671
  Updated:
  21/05/2019
 9. Notepad++

  Notepad++ 7.7 - Soạn thảo ngôn ngữ lập trình

  Soạn thảo ngôn ngữ lập trình
  Hỗ trợ soạn thảo văn bản đa tính năng đặc biệt dành riêng cho người lập trình nhanh chóng gọn nhẹ
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  1,618
  Lượt xem:
  2,102
  Updated:
  21/05/2019
 10. LabVIEW

  LabVIEW 19.0.0 - Lập trình (NNLT)

  Lập trình (NNLT)
  Môi trường phát triển và thiết kế nền tảng hệ thống với một ngôn ngữ lập trình đồ họa
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  456
  Lượt xem:
  1,221
  Updated:
  21/05/2019
 11. SQLite Expert Professional

  SQLite Expert Professional 5.3.4.445 - Quản lý cơ sở dữ liệu

  Quản lý cơ sở dữ liệu
  Cho phép bạn quản trị các cơ sở dữ liệu, và bảo trì cơ sở dữ liệu vào một môi trường duy nhất
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  2,156
  Lượt xem:
  2,414
  Updated:
  21/05/2019
 12. Kainet LogViewPro

  Kainet LogViewPro 3.12.1 - Phân tích tệp logfile trên web

  Phân tích tệp logfile trên web
  Trực quan hóa nội dung của các tệp nhật ký máy chủ web cho phép bạn thực hiện phân tích chuyên sâu
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  32
  Lượt xem:
  155
  Updated:
  21/05/2019
 13. EmEditor Professional

  EmEditor Professional 18.9.3 - Công cụ lập trình soạn văn bản

  Công cụ lập trình soạn văn bản
  Trình biên tập văn bản chuyên nghiệp chạy trên môi trường Windows hỗ trợ đầy đủ bảng mã Unicode
  5/5, 1 phiếu
  Tải về:
  5,025
  Lượt xem:
  4,487
  Updated:
  21/05/2019
 14. HTMLPad

  HTMLPad 2018 v15.5.0.207 - Trình soạn thảo HTML

  Trình soạn thảo HTML
  Mang đến cho bạn một trình soạn thảo HTML, CSS, JavaSript và XHTML hoàn hảo nhất hiện nay
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  251
  Lượt xem:
  661
  Updated:
  16/05/2019
 15. Blumentals WeBuilder

  Blumentals WeBuilder 15.5.0.207 - Thiết kế Website

  Thiết kế Website
  Lập trình, chỉnh sửa và mã hoá tất cả các yếu tố của trang web bằng các ngôn ngữ khác nhau
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  264
  Lượt xem:
  765
  Updated:
  16/05/2019