Battlefield 2 (2005)

Là phần tiếp theo, với nhiều thay đổi trong lối chơi phổ biến của bản gốc và được phát hành năm 2005