Rut gon link kiem tien uy tin so 1 Viet Nam
X
 
Hãy chia sẻ với bạn bè downmienphi.com để nhận phiên bản download mới nhất:

Exportizer Pro 7.1.0.74Trích xuất cơ sở dữ liệu

 • Chuyên mục: Dữ liệu - File
 • Đánh giá:
  0/5, 0 phiếu
 • Lượt tải 2
 • Sử dụng: Full Cờ rắc
 • Người up: admin
 • Cập nhật: 14/02/2019 lúc 10:49
 • Password: Giải nén (nếu có): downmienphi.com
 1. admin
  Exportizer Pro là một công cụ xuất khẩu cơ sở dữ liệu. Nó cho phép xuất dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, tập tin, clipboard, hoặc máy in. Exportizer Pro hoạt động qua BDE hoặc ADO. Nó có thể mở các nguồn dữ liệu ODBC, các tệp tin của DB, DBF, MDB, ACCDB, XLS, XLSB, XLSB, GDB, IB, FDB, HTML, UDL, DBC, TXT, các loại CSV và các cơ sở dữ liệu được chỉ định bởi các chuỗi kết nối ADO. Dữ liệu có thể được xuất sang một số định dạng tập tin như văn bản, CSV, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, INSERT báo cáo, và cơ sở dữ liệu quan hệ của bất kỳ loại được hỗ trợ bởi ADO hoặc BDE.
  Có thể xuất tất cả hoặc các bảng được chọn từ cơ sở dữ liệu mở cùng một lúc.
  exportizer.png
  Exportizer Pro có thể tự động phát hiện các loại hình ảnh được biết đến nhiều nhất (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) trong các trường BLOB và xuất chúng, chẳng hạn như HTML.
  Nhiều lựa chọn xuất khẩu đảm bảo kiểm soát hoàn toàn sản lượng. Có một khả năng xác định ánh xạ từ trường nguồn đến đích.
  Hoạt động xuất khẩu có thể được thực hiện thông qua giao diện chương trình hoặc thông qua dòng lệnh với số lượng lớn các tham số. Bạn có thể dễ dàng tạo ra dòng lệnh cần thiết trực tiếp từ GUI.
  Có thể sao chép dữ liệu vào khay nhớ tạm thời hoặc in chúng.
  Có một số chức năng tiện ích cho dữ liệu thao tác và đánh dấu trang.
Tính năng của phần mềm:
Bình luận
 1. admin

  admin Quản trị viên

  admin cập nhật Exportizer Pro với một phiên bản mới:
   
 2. admin

  admin Quản trị viên

  admin cập nhật Exportizer Pro với một phiên bản mới:
   
 3. admin

  admin Quản trị viên

  admin cập nhật Exportizer Pro với một phiên bản mới:
   
 4. admin

  admin Quản trị viên

 5. admin

  admin Quản trị viên

 6. admin

  admin Quản trị viên

 7. admin

  admin Quản trị viên

 8. admin

  admin Quản trị viên

 9. admin

  admin Quản trị viên

 10. admin

  admin Quản trị viên

 11. admin

  admin Quản trị viên

 12. admin

  admin Quản trị viên

 13. admin

  admin Quản trị viên

 14. admin

  admin Quản trị viên

Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa