downmienphi.com
default avatar
Parted Magic

Parted Magic 2019.12.24 ISO + 2019.11.04 PXE

Phân vùng ổ cứng
Chương trình làm việc với các phân vùng đĩa cứng mạnh mẽ.Với công cụ giúp quản lý và xử lý phân vùng
244
4,413
Miễn phí
26/12/2019

Đánh giá

0

0 phiếu xếp hạng

0/5,
Xem tất cả đánh giá
 1. admin
  Parted Magic chương trình làm việc với các phân vùng đĩa cứng mạnh mẽ. với các công cụ giúp phục hồi phân vùng và khởi động, kiểm tra tình trạng của ổ đĩa, phục hồi, lưu trữ và sao chép dữ liệu (hình ảnh, video, tài liệu), ghi đĩa CD... Chương trình hỗ trợ các hệ thống tập tin - HFS, HFS +, fat32, fat16, ext2, ext3, ext4, JFS, linux-swap, ntfs, xfs, reiserfs, reiser4.
  Parted-Magic-1.jpg

  Các công cụ của Parted Magic


  • TestDisk: Để khôi phục bản ghi khởi động
  • Fdisk, sfdisk: Biên tập bảng phân vùng
  • Partition Image: Để làm việc với hình ảnh đĩa
  • GParted: biên tập phân vùng
  • PhotoRec: để khôi phục dữ liệu bị mất từ đĩa cứng
  • Ntfsprogs: Làm việc với các phân vùng NTF
  • Dosfstools: Tạo ra và kiểm tra tính toàn vẹn của phân vùng FAT
  Parted-Magic-2.jpg

  Các tính năng chính của Parted Magic


  • Định dạng ổ đĩa cứng nội bộ và bên ngoài.
  • Di chuyển, sao chép, tạo, xóa, mở rộng và thu nhỏ các phân vùng ổ cứng.
  • Clone ổ cứng của bạn, để tạo ra một sao lưu đầy đủ.
  • Kiểm tra ổ đĩa cứng cho sự thất bại sắp xảy ra.
  • Kiểm tra bộ nhớ cho các thành phần xấu.
  • Máy tính của bạn Benchmark cho một đánh giá hiệu suất.
  • An toàn xóa toàn bộ ổ đĩa cứng của bạn, lau nó sạch tất cả các dữ liệu.
  • Cho phép truy cập không thể khởi động hệ thống cho phép bạn để cứu dữ liệu quan trọng.
  • Chạy từ đĩa CD, không yêu cầu cài đặt.
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa
manhhaiuk

ID#1026/12/2019
admin

ID#905/11/2019
admin

admin cập nhật Parted Magic với một phiên bản mới:
 

ID#818/03/2019
admin

admin cập nhật Parted Magic với một phiên bản mới:
 

ID#705/01/2019
admin

ID#614/10/2018
admin

ID#509/08/2018
admin

ID#428/03/2018
admin

ID#313/06/2017
admin

ID#201/04/2017

Xếp hạng

Lượt xem
Xem thêm

Danh mục

Xem thêm