downmienphi.com
default avatar
Total HTML Converter

Total HTML Converter 5.1.0.52

Chuyển đổi định dạng HTML
Có khả năng chuyển đổi các file HTML sang định dạng PDF, DOC, XLS, JPEG, TIFF, RTF, và TXT
215
2,123
Full Key
23/02/2019

Đánh giá

0

0 phiếu xếp hạng

0/5,
Xem tất cả đánh giá
  • Version 5.1.0.52 (Mới nhất)
    Cập nhật:
    23/02/2019
    Dung lượng:
    46.4 MB
    Tải về:
    215
    Đánh giá phiên bản:
    0/5, 0 phiếu
  • Thông tin Chi tiết
    Tác giả:
    admin
    Chuyên mục:
    Ứng dụng văn phòng
    Sử dụng:
    Full Key
    Đánh giá chung:
    0/5, 0 phiếu
  • Thống kê Chi tiết
    Tổng số lượt tải:
    1,386
    Lượt xem:
    2,123
    Ngày đăng:
    18/08/2017
    Password (giải nén):
    downmienphi.com
  1. admin
    Total HTML Converter có khả năng chuyển đổi các file HTML sang định dạng PDF, DOC, XLS, JPEG, TIFF, RTF, và TXT. Một ưu điểm của chương trình này là có khả năng kết hợp tất cả các File đầu ra vào một dữ liệu chung khi chuyển đổi HTML sang PDF hoặc HTML sang TIFF. Tính năng cho phép bạn quản lý và lưu trữ dữ liệu tiện lợi hơn.
    total-html-convert.png

    Các tính năng chính của Total HTML Converter


    • Chuyển đổi HTML sang định dạng văn bản và ảnh
    • Giữ nguyên nội dung và chất lượng tập tin gốc
    • Kết hợp các File đầu ra thành một tập tin duy nhất
    • Thêm Header IE và Footer
    • Chuyển đổi trang Web sang định dạng ảnh
    • Chụp lại dữ liệu Flash
Bản thảo đã lưu Bản thảo đã xóa
admin

admin cập nhật Total HTML Converter với một phiên bản mới:
 

ID#223/02/2019

Xếp hạng

Lượt xem
Xem thêm

Danh mục

Xem thêm